Shezmu

SHEZMU

Shezmu (Shesmu, Schesmu, Shesemu, Shezmou, Sezmu, Sesmu), Eski Mısır’da idamın, kanın, katliamın ve şarabın şeytani tanrısıdır. Eski Mısır tanrılarının çoğu gibi karmaşık nitelikleri vardı. Işığın ve karanlığın niteliklerinin hepsi ondaydı fakat gene de “şeytan” olarak biliniyordu. Mısırlılara göre şeytanlar doğada her zaman kötü değillerdi. Genellikle de oldukça yararlı olurlardı. Gerçekten de şeytan tabiri Shezmu’ya verilmiş çünkü yeraltı dünyasıyla ilişkisi olan tanrılardan birisiydi. Diğerleri gibi çok popüler değildi ama çok önemli bir tanrıydı.

Shezmu; kırmızı şarap, katliam, parfüm ve yağın şeytani tanrısı olmuştu. Şarabın kızıl rengiyle kanın kırmızı rengi arasındaki bağlantı açıktır. Shezmu zalimleri yok eden bir tanrı olarak bilindi. Korkunç bir şekilde kan akıtmak için şarap mengenelerini başlarına koydurdu. “Osiris’in Celladı” olarak da bilinir. Shezmu Ölüm Tanrısı’nın komutlarını takip ettiğinden bazen Shezmu’ya “Ruhların Katili” ünvanı verilmişti. Başlangıçta şiddetli bir yeraltı tanrısı olarak görüldü ve ölülere de çok faydası dokundu. Kötülerin sert bir celladı olmasına rağmen dürüstlüğün koruyucusu olmuştu. Shizmu ölenlere kırmız şarap sunardı. Şaraptan başka dünyevi nesnelerden mumyalama yağı ve parfüm gibi nesnelerden de sorumlu oldu.

Tanrılar arasındaki işi Unas’a besin sağlamak için ölülerin kanlarını ve bedenlerini kullanmaktı. Kötü kişilerin kanlarının şaraba dönüşmesini emrederdi. Bazı zamanlar “Şarabın Şeytanı” ünvanı da verilmişti. Karanlık bir notta Shezmu şeytana yakınlığından kırmızı renkle ilişkilendirilmiştir. Kızıl renk Mısırlılar arasında korkulan ve nefret edilen renk oldu. Sadece kanın evrensel rengi değil, ölümünde rengi olmuştu. Ayrıca kaos tanrısı Seth’in de rengiydi. Batan güneşin de rengi kızıl olduğundan karanlıkla da ilişkilidir.

Diğer birçok Mısır tanrıları gibi Shezmu bazen bir erkek şeklinde bazen de şahin başlı bir erkek şeklinde tasvir edilmişti. Kan ve yıkımla onu bağdaştığından aslan kafalı adam şeklinde de tasvir edildi. Bu onunla intikam tanrıçası Sekhmet arasında bir köprü oldu. Dahası da Nefertum ile de ilişkilendirilmiştir.

Shezmu hem kötü hem de iyi bir varlık olarak görülürdü. Birçok yerde Osiris tarafından yüksek saygı görmüş ve koruyucu tanrı olarak ibadet edilmiştir. Ancak ondan lanetin boyun eğmeyen cezalandırıcısı gibi korkuluyordu. En büyük kült merkezi Fayyum’du fakat ibadet edenleri Dendera ve Edfu’da daha yaygındı.

Onun kırmızı şarap rengi şiddet ve kan ile özdeşleşmiş ve Shezmu kanın lordu olarak tanımlanmıştı. Şarap iyi bir şey olarak görüldüğünden bu yana, onun kan ile birleşimi doğru kabul edildi. Onu ruhları katleden bir cellat yaptılar.

İnfazlarda genellikle ağaç bir blok üzerinde kurbanın başı taşınırdı. Shezmu bundan dolayı Bloktaki Kötü Devirici olarak tanımlandı. Bu şiddet yönlü tasviri sanatta aslan başlı adam olarak resmedilmiş bundan dolayı da yüzü şiddetli bir yüz olarak resmedilmiştir. Sonraki zamanlarda Mısırlılar yağ üretmek için şarapları kullandılar. Sonuç olarak Shezmu mumyalama yağları ve merhemlerle birleşmiş ve vücudu korumuş ve güzelleştirmiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Apis Boğası

APİS BOĞASIBoğa tanrı, Nehir tanrısı, Doğurganlık tanrısı Apis eski Mısır’ın en önemli ve saygın boğa …

Translate »
Menü
 TarihPedia