Horemheb

FİRAVUN HOREMHEB

 • Adı : Horemheb, Horemheb Meryamun da denir. Amun’un Sevgilisi, Sevinçli Horus anlamındadır.
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 18. Hanedanlık
 • Selefi: Ay
 • Halefi: Ramses I
 • Saltanatı: MÖ 1321 – 1292
 • Babası: Bir asilzade olduğu tahmin edilmektedir.
 • Annesi: Bilinmiyor
 • Karısı: Ay‘ın kızı Kraliçe Mutnedjmet. Diğeri de Amenia.
 • Ölüm Yılı: MÖ 1290
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi
 • Mezar Numarası: KV57
 • Mezarı Keşfeden: 1908 yılında Edward Ayrton

Horemheb, Tutankhamun‘un politika danışmanı ve generaliydi. Ay öldükten sonra kısa bir süre saltanat sürdü. 18. Hanedanlık‘ın son kralı olarak değerlendirilmektedir. Çağdaş kaynaklara göre 19. Hanedalık‘ın kurucusu olarak da düşünülmektedir. Sonraki krallar listesinde, Ankhenaton tarafından başlatılan Aten‘e tapınma periyotunun tamamı yok sayılmıştır.Saltanatının asıl amacı, Amarna periyodu çöktükten sonra ortalığı düzenlemek ve geliştirmekti. Firavunu eski itibarına döndürdüğünde hükümetin yönetimini değiştirmiş ve soylulara ait menkulleri ve tapınak mallarını geri vermiştir. Planının bir parçası olarak güçlü Mısır’ı restore etmiş, malını mülkünü kötüye kullananları idama kadar gidebilecek şekilde cezalar vermiştir. Diğer ülkelerle ilişkiler güvence altına almış, kızını Solomon isimli bir yahudiyle ile evlendirmiştir. Horemheb başarılı askeri bir komutandır. Tutankhamun zamanında Suriye ve Nubia’ya seferler düzenlemiştir.

Kendisi için birkaç tapınak yaptırmıştır. Çoğunu Tutankhamun‘dan zorla almıştır. Amun kültüne daha fazla saygılı olunması konusunda tapınakları restore etmiştir. Horemheb firavun olduğu zaman, Ankhenaton‘un tapınaklarını ve Amarna’daki Aten tapınaklarını sistemli olarak boşaltmaya ve yıkmaya başlamıştır. Ankhenaten, Nefertiti ve Tutankhamun kafir olarak gösterilmiştir. Horemheb, Karnak Tapınağı‘na; Amarna saraylarından aldığı taşları kullanarak ikinci, dokuzuncu ve onuncu sütünları eklemiştir. Luxor Tapınağı‘ndaki Tutankhamun ve Medinet Habu’daki Ay için yapılan oyma sahneleri buraya almıştır.

Öldüğünde hiç çocuğu ardında kalmamıştır. Yerini Ramses I almıştır. Tutankhamun‘a hizmet ettiği sırada Sakkara’da bir mezar yaptırmıştı. Ancak firavun olduktan sonra Krallar Vadisi‘ndeki mezarın inşasına başlamış ve oraya defnedilmiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia