Nefertari

FİRAVUN NEFERTARİ

 • Adı : Nefertari (Güzel Eş) ,Nefertari Meri-en-tmut olarak da bilinir. Anlamı Mut’un Sevgilisi
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 19. Hanedanlık
 • Saltanatı: MÖ 1279 – bilinmiyor
 • Annesi ve babasının adı bilinmiyor fakat Firavun Ay ile soy bakımından ilişkili olduğu tahmin edilmektedir.
 • Çocukları:
 • Erkek çocukları: Amenhirkhepeshef, Prehirwenemef, Meryre, Mery-Atum
 • Kız çocukları: Merytamen ve Henuttawy
 • Çocuklarından hiçbiri firavun olamamıştır. Onlar Ramses’in uzun yaşamı sırasında ölmüştür. Tahtı Ramses II‘nin ikinci karısı Isisnofret’in oğlu Merneptah almıştır.
 • Ölümü: Bilinmiyor fakat Ramses II‘in saltanatının otuzuncu yılı gibi tahmin ediliyor.
 • Defin Yeri: Kraliçeler Vadisi
 • Mezar Numarası: QV66
 • Mezarı Keşfeden: 1904 yılında Ernesto Schiaparelli tarafından

Kraliçe Nefertari, Ramses II‘nin karısıdır. Çok güzel bir eş ve kadın olduğu söylenir. Yıllar sonra bulunan mezarındaki kabartmalarda bu açıkça bellidir. Ramses II , onun için Abu Simbel’de bir tapınak inşa ettirmiştir. Her ne kadar Nefertari’nin kökeni bilinmese de mezarındaki çeşitli keşifler örneğin Firavun Ay‘ın bir kabartması 18. Hanedan ile ilişkili olabileceği fikrini doğurmuştur. 18. Hanedan Tutankhamun, Kraliçe Nefertiti ve daha sonraları kâfir kral olarak anılmış olan Akhenaten‘in de dahil olduğu hanedandır ki bu hanedanın sondan bir önceki firavunu Ay idi. Nefertari Ramses II ile evlendiğinde kendisi 13, eşi ise 15 yaşındaydı ve henüz tahtta değildi. Nefertari en azından sonraki yirmi yıl boyunca Yukarı Mısır’da Ramses II‘nin sekiz eşinden en önemlisi olmayı sürdürmüştür. M.Ö. 1240’larda ise önemi azalmaya başlamıştır ve Firavun’un yanında olduğu betimlemeleri azalmaya başlar.

Nefertari’nin en az dört oğlu ve iki kızı olmuştur; bununla birlikte bu çocuklardan hiçbiri tahta çıkmamıştır. Ramses’in veliahtı olan 13. oğlu prens Merneptah, bir başka eşi olan İsetnofret’tendir. Ramses II‘in hükumdarlığı boyunca yaklaşık olarak kırk sekiz ile elli arasında oğlu olmuştu.

Nefertari, Ramses II‘in hükümdarlığının 25. yılı dolaylarında II. Ramses‘in kendisi için yaptırdığı Ebu-Simbel Tapınağı’nın açılış törenlerinde rahatsızlanmış ve ölmüş ve ardından İsetnofret baş hanım olmuştur.

Nefertari’nin ünü Hititlilerin çivi yazılarında da geçmektedir. Nefertari’nin Hitit Kralı Hattuşil ve karısı Pudukhepa ile olan yazışmalarını anlatır. Naptera gibi mektuplarda da adı geçmektedir. Mısır ve Hitit arasındaki barışın aracısı olarak görülmektedir. Sonunda da Ramses bir Hitit prensesiyle evlenmiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia