Firavun Sekhemib-Perenmaat

 220px-CalciteVesselFragmentNameOfSekhemibPerenmmat-BritishMuseum-August21-08_retouched

FİRAVUN SEKHEMIB-PERENMAAT

Sekhemib, II. Hanedanlık kralıdır. Selefi ve halefinin aynı kişi Seth-Peribsen olduğu düşünülmektedir. Sekhemib sağlam arkeolojik kazılarla ispatlanmış, ölümünden sonra belgesi bulunmayan, saltanatının tam uzunluğu bilinmeyen ve defin yeri bulunamayan bir firavundur.

Sekhemib ismi, breş ve kaymaktaşından yapılan tekne üzerindeki kitabelerden ve mühür baskılarından bilinmektedir. Onlar Abidos’taki Peribsen’in mezar girişinde bulunmuştur. Ayrıca Sakkara’da, Elephantine’de, Kral Djoser’in Step Piramit’inin yeraltı galerinde de geçmektedir. Sekhemib’in serek ismi sıra dışı bir kullanımdır çünkü bunu ilk Mısırlı tarihçiler uzatmışlardır.

220px-Sekhemib_retouched

Sekhemib, arkeolojik kazılardan anlaşıldığı üzere Yukarı Mısır’da saltanat sürmüştür. Krallığı, Ombos’un aşağısından Elephentine Isle’nin üzerine kadar olan geniş bir bölgedeydi. Peribsen altında “Beyaz hazine evi” olarak bilinen yeni bir idare merkezi bulundu. Devleti neden bölmek istediği halen tarihçiler arasında tartışma konusudur.

Bazı mısır bilimciler, Ninetjer devlet idaresi için iki oğlu arasında ülkeyi paylaştırdığı düşünülmektedir. Belli ki, iki hükümdarın devleti daha iyi yöneteceğini düşünmüştü. Kalan eserlere göre Peribsen, Yukarı Mısır’da sadece hüküm sürdüğü görülmektedir. Bu durumda Aşağı Mısır’ı kimin yönettiği düşünülmektedir. Ramesside Kral listelerinde kral listeleri farklıydı. Abidos kral listesi yerine, Thinite geleneklerini yansıttığından sadece Thinite üyeleri görülmektedir. Kral Senedj’e kadar tüm kral listeleri uyum içerisindedir. Ondan sonra Sakkara listesi ve Turin listesi ardılları hakkında üç kraldan bahseder: Neferkara I, Neferkasokar ve Hudjefa I. Abidos kral listeleri ise bu kralları yok sayar ve Khasekhemwy’ye geçer. Farklılıklar Mısır bilimciler tarafından II. Hanedanlık’taki devlet bölünmesi olarak kabul edilir.

260px-Sekhemib_Perenmaat300px-Sekhemib_Vase

Bir diğer sorun da, Sakkara’da Kral Djoser nekropolünde Büyük Güney Galerisi’ndeki yazıtlardaki kral isimlerinin, Nebty ve Horus isimlerindeki farklılıklardır. Taş yazıtlarda Nubnefer, Weneg-nebty, Horus Ba, Horus Bird gibi isimlerden bahseder. Bu krallardan ise sadece birkaç kez söz edilir. Mısır bilimciler de bu kralların çok az hüküm sürdüğü kanaatine vardılar. Kral Sneferka, Kral Qa’a ile birlikte tanımlanmış ya da onun geçici bir halefiydi.

Mısır bu dönemlerde kıtlık ve kuraklıkla uğraştığını mısır bilimciler tespit etmişlerdir. Bu da ekonomik olarak zayıflamaya sebep olmuştu. Mısır halkının gıda sorunlarını çözmek için, Nynetjer bölgeyi ikiye bölmüş ve kıtlığı sona erdirmek için halefleri ülkeyi iki taraftan yöneterek başarıya ulaşmıştı. Palermo Taşı’ndaki yazıtlarda Nil’deki su seviyesi çok düşüktü.

Sekhemib’in mezarının nerede olduğu da bilinmemektedir. Eğer Peribsen ile aynı kişiyse, mezarı Abidos’ta Mezar P’dedir. Değilse de defin yeri Sakkara bölgesinde olacağı tahmin edilmektedir.

2dynlists

si-Sekhemib

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia