Heqet

HEQET

Yaratıcılığın ve Doğumun
Kurbağa Başlı Tanrısı

Mısırlılara göre bereket ve hayatın sembolü olan kurbağa, milyonlarca yıl önce Nil’in su baskınından sonra meydana gelmiş ve çorak topraklara bereket getirmişti. Bu olaylardan sonra da Mısır mitolojisinde kurbağa tanrıça devri başladı. Bereketi temsil etti ve Heqet adını aldı. Bazı yerlerde bu isim; Heqat, Hekit, Heket şeklinde de yazılmıştır.

Heqet genellikle kurbağa başlı bir kadın olarak tasvir edilir. Sıklıkla da Khnum‘un karısı olarak atfedilmiştir.

Heqet kültü, Erken Hanedanlık Periyodu‘nun sonlarına doğru başlamıştır. Onun adı 2. Hanedanlık zamanında gömülü bazı yüksek seviyeli kişilerin de isimlerinin bir parçası olmuştu. Bu isimler Piramit Yazıtlarında ve Wepemnofret dikilitaşında geçmektedir. Erken zamanlar yapılan kurbağa heykellerinin onun tasviri olduğu düşünülmektedir.

Dokuzlu Grup kozmolojisinde diğer tanrılar gibi ona da tapılırdı. Sekizli Grup üyeleri ise kabul etmezlerdi. Heqet’i, Ra’nın çocuğu olarak görürlerdi. Ra, Atum-Ra olduktan sonra bazı zamanlarda yeni doğan bebeğe hayat verdiği söylenir. Shu‘nun karısı, Nut ve Geb‘in babası, Tefnut‘un da ilk karısıydı.

TEFNUT

Sonraları bereket tanrıçası gibi, Nil’in son zamanlardaki su baskınlarıyla ilişkilendirilmişti. Ayrıca mısırın çimlenmesinden, doğumun son aşamasına kadar her şey ile ilişkilendirilmişti. Bu durumun Orta Krallık zamanında yükseldiği görülmüştür. Doğum hızlandırıcı ünvanı da almıştı. Bazı iddialara göre kesin olmamakla beraber “ebe” terimi Eski Mısır’da yoktur. Ebeler, Heqet’in Hizmetçileri olarak bilinirlerdi. Rahibelere de ebelik eğitimi verilirdi.

Kadınlar da sıklıkla doğum esnasında Heqet’in tılsımını giyerlerdi. Heqet, lotus çiçeğine oturmuş bir kurbağa şeklinde tasvir edilirdi. Doğumun son aşamalarının tanrıçası olarak Khnum‘un karısı olarak kabul edilir ve yeni doğan çocukların organları onun çömleğinde oluşurdu. Osiris ve İsis Efsanesi‘nde, Horus‘un yeni bedenine hayat üfleyenin Heqet olduğu söylenir. Heqet doğumun son anlarının tanrıçasıydı. Horus‘un doğumu ile Osiris‘in dirilişi yakından ilişkilidir. Heqet’in rolü de daha çok bu diriliş ile ilgili olmuştur.

Sonuçta, onun tılsımları dirilişi gösteriyor ve bu tılsımlar ilk Hristiyanlar tarafından da kullanılmıştır. Böylece Osiris‘in de diriliş efsanesi daha da güçlenmişti. İsis ile daha uyumlu bir hal aldı.

Loading

Kontrol ediniz...

SEKHMET

SEKHMETSavaş, yıkım, veba, şifa tanrıçası Sekhmet Mısır’ın güneş, savaş, yıkım, veba ve şifa tanrıçasıdır. O …

Translate »
Menü
 TarihPedia