Maahes

MAAHES

Aslan başlı Savaş ve Hava Tanrısı

Maahes (Mihos, Miysis, Mios, Maihes, Mahes olarak da söylenir) Eski Mısırlı aslan başlı savaş tanrısıdır. “Yanına doğru” demektir. Aslan prens olarak görülür, Yukarı Mısır tanrısı Sekhmet ve Aşağı Mısır tanrıçası Bast‘ın oğludur. Maahes, savaş ve hava tanrısı oldu. Annesinden gelen soydan dolayı Amon rahiplerinin ve bıçakların, nilüfer çiçeklerinin, tutsakların koruyucusu olduğu kabul edilirdi. Kült merkezi de Taremu ve Per-Bast’tadır.

Yeni Krallık zamanında ilk açıklanan ve bazı Mısır bilimciler tarafından da Maahes’in yabancı kökenli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gerçekten de Mısır’ın Batı Çölü’nde aslan tanrı Apedemak ile birlikte Nubya’da ibadet edildiğine dair bazı kanıtlar vardır.

Aslan tanrı ve koruyucu olan Maahes, Re ve Bast‘ın oğlu olarak kabul edildi. Sekhmet gibi Aşağı Mısır’ın koruyucusu ve kedi şeklinde savaş tanrıçasıdır. Yukarı Mısır’ın da koruyucusu ve aslan başlı tanrıçasıdır. Kült merkezi Per-Bast (Yunanistan’da Bubastis) ve Taremu (Yunanistan’da Leontopolis) olduğu zamandan beri, Bast‘ın oğlu olarak bilinirdi. Mısır’ın vasi tanrısı oldu. Babası zamanında baş erkek tanrı olduğu da söylenmektedir.

Güçlü özelliklere sahip, firavunlarla özdeşleşmiş ve Mısır’ın koruyucu olarak kabul görmüştür. Hiyerogliflerde erkek aslan kullanılmıştır böylece “prens”,”güç”,”kuvvet” ünvanları almıştı. “Savaşın aslan başlı Mısırlı tanrısı” olarak da bilinir.

Erkek aslan kafalı bir adam olarak resmedilmiştir. Bazen elinde bir bıçak bazen Mısır’ın çift başlı tacı bazen de atef tacı görülmektedir. Bazen Maahes, Nefertem ile tanınmıştır ve yanında bir buket lotusla gösterilmiştir fakat esir yiyen bir aslan olarak tasvir edilmiştir.

Maahes adı hiyerogliflerde erkek aslan ibaresiyle başlar. Ancak ilk kabartma, Ma’at kabartmasının bir parçasıdır. Gerçek ve düzen anlamındadır ve bu yüzden Maahes masumun koruyucusu ve suçlunun katili olarak tasvir edilmiştir. Maahes’in diğer bazı ünvanları da; Katliam Efendisi, Bıçak Kullanıcısı, Kızıl Efendi’dir. Maahes adıyla nadiren anılmaktadır ve biraz yanıltıcı olarak katliam Efendisi terimi kullanılmıştır. Bu terminoloji Pers ve son dönem Roma periyotlarında benimsenmiş, yabancı komutanların Maahes’in direnişiyle karşılaşması sonucu ona bu ismi vermişlerdir.

Cambyses’in başarısız ordusunu gerçekten de Maahes Caste, Amen Büyük Papazları yok etmiş ve ani bir çöl fırtınası esnasında çölde kaybolmuştur. Bundan dolayı da Maahes’e Fırtına Efendisi denmiş, Ka’nın gücünü almıştır.

Loading

Kontrol ediniz...

Apis Boğası

APİS BOĞASIBoğa tanrı, Nehir tanrısı, Doğurganlık tanrısı Apis eski Mısır’ın en önemli ve saygın boğa …

Translate »
Menü
 TarihPedia