Kategori: Tanrıçalar

BAST Kokulu Koruyucu, Kedi Tanrıçası Mısır mitolojisinde Bast (Ubasti, Baset, Bastet olarak da söylenir), antik bir güneşten oluşan ve savaş tanrıçasıydı ve II. Hanedanlık’tan sonra tapınılmaya başlanmıştı. Sonraki hanedanlıklarda Amun sahipleri Bastet olarak onu çağırmışlar ve dişi aslana benzer savaş tanrıçası olarak benimsemişlerdir. Yukarı ve Aşağı Mısır birleştikten sonra ise çok baskın bir tanrıça olmuştu. Orta Krallık zamanında kedi, Bastet’ın kutsal hayvanı gibi düşünülmüş ve Yeni Krallık zamanından sonra Bastet, başında kedi ve kutsal çıngırak taşıyan bir kadın olarak tanımlanmıştı. Bast veya Bastet kedi tanrıçaydı ve Mısır’da Per-Bast veya Bubastis şehrinin yerel tanrısıydı. Onun kültü etrafında yaşanılırdı. Ondan…

AĞAÇ TANRIÇALAR      Eski dünyada çeşitli yerlerde ağaçlar farklı tanrılarla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen Mısır bunun tamamen dışında kalmıştır.      Ağaçlarla ilişkili olan bir kaç tanrısı vardı fakat Mısır için nadir bir durumdu. Horus – akasya ile, Osiris – söğüt ile, Re – çınar ile ilişkilendirilmiştir. Osiris öldürüldükten sonra bir söğüt tarafından korunduğuna inanılırdı. Ölüler Kitabı’nda iki turkuaz çınar tanımlanmış ve bu iki çınar sabahları ufuktan doğan güneş için doğuya çevrilmişti. Re ise genellikle ished ağacıyla ilişkilendirilmişti. Wepwawet ise ılgın ile eşleştirilmişti. Tanrı Heh’in sembolü de hurma dalıydı. Tanrılar gibi tanrıçaların da yakınlarında ağaçlar bulunmuştur. Çınar Nut,…

TEFNUT Tefnut (Tefenet, Tefnet) eski Mısır’da nem ve ıslaklık tanrıçasıdır. Güneş ve ay ile ilişkili bir tanrıçadır. Tefnut’un solunda Ay, sağında Güneş olduğu bilinir ve ıslaklık ve kuruluğu temsil etmektedir. İsminin anlamı “O Nemdir”. Kelimenin köküne inildiğinde “nemli” veya “tükürmek” anlamına gelir. Tefnut genellikle dişi bir aslan veya aslan başlı bir kadın olarak tanımlanmıştır. Nadiren de sadece kadın şeklinde tasvir edilmiştir. Her zaman güneş diski ve Uraeus giyer, güç sembolü olan asa ve ankh taşırdı. Bazen de kobra şekli alırdı. Ra’nın Gözü olarak kabul edilmiş; çiğ, yağmur ve sis de ona bağlanmıştır. Ra’nın Gözü ile güneş güneşin bir…

SESHAT Seshat (Sesha, Sesheta, Safekh-Aubi) okuma, yazma, aritmetik ve mimarlık tanrıçasıdır. Thot’un dişisi olarak görülmüştü. Hornub adında çocukları vardı. Anlamı “altın Horus” demekti. Seshat bazı zamanlar da İsis ile birleşmişti. Firavunların katibiydi. Zaferlerini, başarılarını ve ganimetlerinin hepsini kayıt altına alırdı. Savaş zamanı da esirleri alırdı. Kutsal persea ağacının yaprakları üzerinde tüm insanların eylemlerini kaydederdi. “Kayıt Evinin Hanımefendisi” sıfatı almıştı. Tanrıların kütüphanesine bakardı ve bütün dünyevi kütüphanelerin koruyucusuydu. Muhasebe, yazım, denetim ve sayımın da koruyucusu olmuştu. Mite göre, yazının icadı Seshat’a aitti ve kocası Thot da insanlara yazmayı öğretmişti. İlginçtir ki Seshat sadece kadın karakterdir ve yazma eyleminde tasvir…

PAKHET Pakhet (Pachet, Pehkhet, Phastet, Pasht) Mısırlı savaş tanrıçasıdır. Orta Krallık zamanında Orta Mısır’da al Minya bölgesi merkezlidir. Ona Yukarı Mısır’ın Sekhmet’i ve Aşağı Mısır’ın Bastet’inin birleşmiş şekli olarak inanılmıştı. Fonksiyonları da onlara benzerdi. Evcil bir kedi şekline girdiğinde Bastet, dişi aslan şeklinde ise Sekhmet olurdu. Pakhet, Bastet’ten daha az evcil, Sekhmet’ten de daha az şiddetliydi. Aslan başlı bir kadın şekli alırdı. Bazı şekillerde ise çöl yaban kedisi şeklindeydi. Tacının bir parçası gibi güneş diski de giyerdi. Pakhet’in anlamı “onun gözyaşları”dır. Diğer tanrılar gibi ikili rollere sahiptir. En önemli rollerinden biri Bastet’ten edindiği anneyi koruma ve annelik tanrıçalığıdır.…

Nut

NUT Gökyüzü Tanrıçası Nut (Nuit, Nwt), gökyüzü ve cennetlerin kişiselleştirilmiş halidir. Shu ve Tefnut’un kızı ve yaratıcı tanrı Atum veya Ra’nın da torunudur. Kocası veya erkek kardeşi Geb, dünya tanrısıdır. Ancak Nut için Ra’nın annesi olduğu da söylenmektedir. Bir mitte Nut, güneş tanrısını doğurur. Gece gelmeden önce gündüz boyunca vücudu üzerinden geçer ve ertesi sabah tekrar tekrar doğardı. Diğer bir mite göre Ra, Atet’in botunu kullanarak öğlene kadar Nut’un vücudu üzerinden geçer ve gün batımına kadar da Sektet botunu kullanırdı. Mısır takvimindeki beş ekstra günün, beş çocuğunun annesi olmasından dolayı olduğu düşünülmüştür. Görünüşe göre Ra, rahatsız olur çünkü…

NAUNET Nanunet, Nun’un dişi formudur. Hermopolis Sekizli Tanrı Grubu’ndaki ilkel suların kaosu olarak temsil edilmiştir. Nadiren şahsi ilah olarak tasvir edildi. Bazen güneş tanrısının annesi olarak tanımlanmıştı.

NEPHTHYS Büyük Tanrıça Nephthys antik bir tanrıçaydı ve Eski Krallık zamanından kalma metinlerde işaretlerine rastlanılmıştır. Geb ve Nut’un kızı olarak Heliopolis’in Dokuzlu Tanrı Grubu’nun bir üyesiydi. Sekizli ve Dokuzlu Tanrı Grubu birleşince, Ra’nın teknesinde durur ve yeraltı yolculuğunda ona eşlik ederdi. Nephthys ismi Yunanca’dan gelmektedir. Eski Mısırlılar bu tanrıçaya Nebthwt (Nebthet) derlerdi. Anlamı da “Evin Hanımı” demekti. “hwt” kelimesi “ev” demektir. Tanrıların başı olarak tanımlanmış ver her ailenin koruyucusu olmuştur. Bazı zamanlarda Ptah-Tanen ile Aşağı Mısır’da, İsis ve Khnum ile de Yukarı Mısır’da ilişkilendirilmiştir. Nephthys, Seth’in kadın muadili olarak düşünülmüştü. Seth çölde, Nephthys ise havada temsil edilmişti. Çünkü…

NEKHEBET Çocuk ve Anneleri Koruyan Tanrıça Nekhebet (Nekhbet, Nechbet) Yukarı Mısır’In koruyucusuydu ve firavun Nebty ile birlikte “İki Hanım”dan birisiydi. Yukarı Mısır’da Hedjet “Beyaz Taç” olarak bilinirdi. Yukarı Mısır’ı temsil eden bir hanedan mensubu olarak da görülmüştür. Kraliyet çocuklarının koruyucusu ve sonraki dönemlerde de genç çocukların ve annelerin tamamını koruyucusu olmuştur. Nekhebet’in Hanedanlık öncesi Mısır’da popüler olduğuna dair kanıtlar vardır fakat özellikle Nekheb kasabasıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak Erken Hanedanlık Periyodu’nda Nekheb ve Nekhen (Horus’un kült merkezi) birleştirilmiş, Nekhebet ve Wadjet firavun Nebty adını oluşturmak için kombine edilmiş ve Yukarı Mısır için tam anlamıyla buralar Nekhebet için kurulmuştur. V.Hanedanlık Piramit…

NEİTH Savaş ve Dokuma Tanrıçası Neith (Nit, Net, Neit) eski Mısır’da savaş ve dokumacılık tanrıçasıdır. Aşağı Mısır Kırmızı Tacının ve Delta’daki Zau’nun şehrinin koruyucusudur. Esna kozmolojisine göre Neith, dünyayı ve güneşin annesi Ra’yı yaratmıştır. Bu da onu tüm tanrıların anası yapmıştır. Büyük yılan ve Ra’nın düşmanı Apep’i de Nun sularına tükürerek yaratmıştır. Neith iki farklı şekille gösterildi. İki oklu bir kalkan ya da dokuma mekiğidir. Hanedanlık öncesi zamanlarda onun oklu kalkan şekli görülmüş ve avcılığın tanrıçası olarak tasvir edilmiştir. Sıfatları da hep savaş üzerine olmuştur: “Savaş Yayı’nın Hanımı”, “Okların Hükümdarı”. Zau kasabasındaki amblemi birbirine geçen oklardandır. İlk zaman…